Taeyeon - My Voice Poll
 • - ( 96 votes )
 • - ( 41 votes )
 • - ( 37 votes )
 • - ( 20 votes )
 • - ( 18 votes )
 • - ( 15 votes )
 • - ( 12 votes )
 • - ( 8 votes )
 • - ( 6 votes )
 • - ( 5 votes )
 • - ( 2 votes )
 • - ( 2 votes )